Semua surat-menyurat hendaklah dialamatkan kepada:

Editor,

Jurnal Bahasa,

Bahagian Majalah,

Dewan Bahasa dan Pustaka,

Jalan Dewan Bahasa,

50460 Kuala Lumpur,

MALAYSIA.

Tel: 603-2147 9257,

603-2147 9000

Fax: 603-2147 9617

E-mel: zaiton6@dbp.gov.my

Hantar artikel secara dalam talian

atau kepada:

Ketua Editor

Azmi Ibrahim

(azmi@dbp.gov.my)

Editor Jurnal Bahasa

Zaiton Darois

(zaiton6@dbp.gov.my)

Makalah yang dimuatkan dalam jurnal ini tertumpu pada kajian linguistik terkini yang dilaksanakan ahli akademik dari dalam dan luar negara tentang bahasa Melayu. Makalah akan melalui proses penilaian, dan hanya yang terpilih akan disiarkan. Bidang linguistik yang kurang kajiannya dalam bahasa Melayu akan diberikan keutamaan. Kajian penutur berbahasa Melayu dari luar lingkungan geografi atau kawasan yang menggunakan bahasa Melayu juga digalakkan.