Jurnal Bahasa: Jilid 20 Bil. 1 Jun 2020

KANDUNGAN

Penanda Wacana Adapun dalam Manuskrip Taj al-Salatin

Nor Diyana Saupi dan Mohammad Fadzeli Jaafar [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Perbandingan Kata Kerja Berimbuhan meN- dan Padanannya dalam Bahasa Cina

Lee Pin Ling dan Goh Sang Seong [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Pengabsahan Mitos Kegagahan Badang melalui Metafora: Analisis Teori Relevans

Maizura Osman dan Nor Hashimah Jalaluddin [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh]

Kata Kerja Bantu dalam Dialek Melayu Kedah: Analisis Program Minimalis

Fazal Mohamed Mohamed Sultan dan Nur Affika Ahmad [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Motivasi Rumus Salin dalam Penjanaan Ayat Tanya Bahasa Melayu dalam Program Minimalis

Norsofiah Abu Bakar [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Kepentingan Variasi Fonologi Kata Pinjaman Bahasa Melayu yang Dituturkan oleh Orang Asli Jakun kepada Kajian Linguistik Bahasa Melayu: Analisis Fonologi Atur Rumus

Mohamad Rozi Kasim [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Peristilahan Bahasa Melayu dalam Akta Kesalahan Seksual terhadap Kanak-Kanak (Akta 792)

Amirah Ahmad, Norizah Ardi, Azhar Ab Wahab dan Mazlina Mohamad Mangsor [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Leave a Comment