Jurnal Bahasa: Jilid 19 Bil. 2 Disember2019

KANDUNGAN

Analisis Fonologi Subdialek Melayu Kedah Kunluang dalam Wayang Kulit Seri Asun

Darwalis Sazan, Md Zahril Nizam Md Yusoff dan Noriah Mohamed [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Penasalan Vokal dalam Dialek Melayu Hulu Pahang

Mohd Tarmizi Hasrah [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Bahasa Kiasan dalam Lagu “Mati Hidup Semula”: Analisis Semantik Inkuisitif

Wong Shia Ho dan Nor Hashimah Jalaluddin [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh]

Analisis Entri “A” Kamus Thomas Bowrey 1701

Nor Azizah Othman [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Struktur Tema dalam Teks Saintifik

Nor Hazila Mat Lazim dan Ariezal Afzan Hassan [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Penterjemahan Giongo/Gitaigo dalam Manga Jepun Kimi No Na Wa

Chow Yean Fun dan Hasuria Che Omar [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Hubungan Preposisi dalam Gerak Ruang Bahasa Melayu Berdasarkan Representasi Struktur Konseptual dengan Representasi Ruang

Nurul Jamilah Rosly dan Maslida Yusof [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Leave a Comment