Jurnal Bahasa: Jilid 11 Bil.2, Disember 2011

KANDUNGAN

Kata Pemeri: Satu Takrifan Nahuan dalam Kerangka Ayat Bahasa Melayu

Sato, Hirobumi @ Rahmat [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Komunikasi Verbal antara Jururawat dengan Pesakit di Unit Rawatan Intensif

Che Rabiah Mohamed, Chua Bee Eng dan Abdullah Yusoff [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Jenis dan Fungsi Sapaan serta Persepsi Kesantunan dalam Interaksi di Kaunter Pertanyaan

Marlyna Maros dan Mohd. Baharim Mayidin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Mengurus Wacana dan Kepimpinan: Analisis Ucapan Sulung Perdana Menteri Malaysia Keenam

Idris Aman [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Rumus kln + X + setia + kln + Y -> Z dalam Memahami Penggunaan Leksis Setia Berdasarkan Perspektif Linguistik Kognitif

Hishamudin Isam dan Norsimah Mat Awal [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Penggunaan di mana dan yang mana sebagai Kata Hubung: Analisis Linguistik Korpus

Lam Kai Chee [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Kesantunan Bahasa dalam Kalangan Remaja Sekolah Menengah

Zaitul Azma Zainon Hamzah, Ahmad Fuad Mat Hassan dan Mohd Nur Hafizudin Md Adama [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Leave a Comment