Jurnal Bahasa: Jilid 19 Bil. 1 Jun 2019

KANDUNGAN

Peranan Bahasa Melayu Kolokial Dalam Mengimbangi Kesan Bilingualisme Di Singapura

Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Kajian Kes Prosedur Penterjemahan Mainan Kata Teks Iklan daripada Bahasa Cina kepada Bahasa Melayu

Chow Yean Fun, Fong Pui Wan dan Hasuria Che Omar [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Unsur Penanda Wacana dalam Teks Ucapan Belanjawan 2019

Muhammad Faizul Abd Hamid, Mohd Azidan Abdul Jabar dan Muhammad Alif Redzuan Abdullah [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Analisis Proses Iʻlal dalam Perkataan Bahasa Arab sebelum Dipinjamkan kepada Bahasa Melayu

Azhani Almuddin, Muhammad Noor Aidil Lokman, Mohd Zaki Abd Rahman dan Tajul Aripin Kassin [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Pengaruh Bahasa Melayu dalam Bahasa Dusun Brunei

Mohd Norazmie Mohd Yusof dan Saidatul Nornis Haji Mahali [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Strategi Kesantunan Bertutur Remaja Program Dwisijil di Maktab Rendah Sains MARA

Ahmad Afindiy Zaini dan Zaitul Azma Zainon Hamzah [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Kohesi dalam Warkah Sosial Melayu Abad Ke-17 Hingga Abad Ke-19

Muhammad Hisyam Haliah dan Ab. Razak Ab. Karim [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Leave a Comment