Jurnal Bahasa: Jilid 18 Bil. 2 Disember 2018

KANDUNGAN

Abstraksi Objek Konkrit dalam Peribahasa Melayu: Analisis Semantik Inkuisitif

Asad Mohamed dan Nor Hashimah Jalaluddin [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Dialek Melayu di Hulu Kelantan: Laporan Awal

Mohd Tarmizi Hasrah [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Manifestasi Fonologi Bahasa Melayu Standard terhadap  Perubahan Konsonan dalam Nyanyian Lagu Melayu Asli

Khairul Faiz Alimi dan Tajul Aripin Kassin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Penggunaan Dialek dalam Novel Seorang Tua di Kaki Gunung

Haslina Haroon dan Adilah Zabir  [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Bunyi Geluncuran di Sarawak: Suatu Ciri Bunyi yang  Bersifat Wilayah

Chong Shin [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Fonologi Kata Pinjaman Tamil dalam Bahasa Melayu Berdasarkan Teori Optimaliti

Thamaraselvi a/p Krishnasamy dan Sharifah Raihan Syed Jaafar [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Pemaknaan Medan Kecantikan Berasaskan Amalan Cobuild

Norliza Jamaluddin [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Ulasan Buku

Semantik Ranahan dalam Kamus Dwibahasa Melayu-Inggeris

Oleh: Intan Safinaz Zainudin & Nor Hashimah Jalaluddin

Pengulas: Hasnah Mohamad [Teks Penuh]

Leave a Comment