Jurnal Bahasa: Jilid 17 Bil. 2 Disember 2017

KANDUNGAN

Proses Nasalisasi Vokal Dialek Melayu Saribas: Penelitian Berasaskan Pendekatan Geometri Fitur

Noor Azureen Hamid @ AhmedSharifah Raihan Syed Jaafar dan Tajul Aripin Kassin [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Pemahaman Unsur Antropomorfisme sebagai Bentuk Panggilan dalam Komunikasi Berdasarkan Model Proses Tiga Serangkai

Hishamudin Isam, Mashetoh Abd. Mutalib dan Yusniza Yaakub [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Penggandaan Separa dalam Dialek Melayu Urak Lawoi’

Suraiya Chapakiya dan Tajul Aripin Kassin [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Emosi dan Ironi dalam Puisi Usman Awang:  Tafsiran Pragmatik

Mary Fatimah Subet [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Sebutan Bahasa Melayu oleh Penutur Cina Berdasarkan Latar Belakang Persekolahan

Lim Hui Woan dan Lim Su Hui [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Analisis Kata Progresif “Sedang” bagi Predikat Pencapaian dalam Bahasa Melayu

Nuruljannah Ayob, Jewellary Bumpoh dan Maslida Yusof [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Evolusi Morfofonemik Bahasa Melayu dari Abad ke-16 hingga Abad ke-20

Syed Zainal Ariff Syed Jamaluddin dan Annapurani A/P Ponnambalam Dass [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Masalah Komunikasi Lisan dalam Kalangan Pesakit Neuro di Kelantan

Che Rabiaah Mohamed dan Abdullah Yusoff [Abstrak dan RujukanTeks Penuh]

Ulasan Buku

Analisis Semantik Kognitif:  Kata Serapan Arab-Melayu

oleh Anida Sarudin dan Nor Hashimah Jalaluddin

Pengulas: Hasmidar Hassan [Teks Penuh]

Leave a Comment