Jurnal Bahasa: Jilid 17 Bil. 1 Jun 2017

KANDUNGAN

Migrasi Masyarakat Luar dan Pengaruh Dialek di Perak: Analisis Geolinguistik

Siti Noraini Hamzah, Nor Hashimah Jalaluddin dan Zaharani Ahmad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Menelusuri Kesalahfahaman terhadap Bunyi Letusan Bahasa Melayu c[ʃ] dan j [d]

SATO, Hirobumi @ Rahmat [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Pembentukan Struktur Suku Kata Dialek Melayu Kuala Pilah

Syarifah Raihan Syed Jaafar [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

“Perdebatan ialah Peperangan” dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Perancis: Satu Perspektif dari Sisi Linguistik Kognitif

Suziana Mat Saad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Kaedah Penterjemahan Metafora Bahasa Jepun kepada Bahasa Melayu dalam Haiku Ni Okeru Basho No Kokoro

Melati Desa dan Hasuria Che Omar [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Pelestarian Dialek Kelantan di Besut dan Kaitannya dengan Pembentukan Jati Diri

Siti Rahimah Mustaffa, Raja Masittah Raja Ariffin, Adi Yasran Abdul Aziz, dan Mohd Sharifudin Yusop [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Makna Tambahan dalam Penyataan Keputusan Perlawanan Sukan secara Implisit

Wong Shia Ho [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Penanda Santun dalam Perbualan Kanak-kanak Melayu

Rabahyah Tahir dan Zaitul Azma Zainon Hamzah [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh]

Ulasan Buku

Bahasa Melayu Urak Lawoi’: Pulau Adang, Thailand

Raja Masittah Raja Ariffin [Teks Penuh]

Leave a Comment