Jurnal Bahasa: Jilid 16 Bil. 2 Disember 2016

Laman Editorial dan kandungan

KANDUNGAN

Kata Bantu Ragam dalam Terjemahan Inggeris-Melayu

Haslina Haroon, Hasuria Che Omar [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Penukaran Kod  dalam Prosiding Perbicaraan Kes Sivil di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur

Hazlin Mohamed, Maslida  Yusof Ajid Che Kob [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Semantik Nama Tempat:   Gambaran Kognisi dan Warisan Bahasa Penutur

Asmah Haji Omar [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Bentuk dan Kedudukan Kata Tanya Dialek Perak Utara: Satu Huraian Deskriptif

Sakinah Nik Muhammad Naziman dan Fazal Mohamed Mohamed Sultan [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Badangan Sanak  dalam Syair Nasihat Nukilan Sultan Haji Omar ’Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan Negara Brunei Darussalam ke-28

Muhamad Fadzllah Hj. Zaini dan Aini Hj. Karim [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

“Giler” atau “Gile”:  Slanga Kata Penguat

Mary Fatimah Subet dan Muhammad Zaid Daud [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Analisis Metafungsi Bahasa dalam Penulisan Karangan

Norfaizah Abdul Jobar, Anida Sarudin dan Idris Md Radzi [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Gaya Pembelajaran Kanak-Kanak Lembam dalam Pembelajaran Bahasa Melayu

Puteri Roslina Abdul Wahid dan Nur Azimah Bukhari [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Ulasan Buku

Perlakuan Kata Sifat Berasaskan Data Korpus Berkomputer

Oleh Norliza Jamaluddin

Pengulas:  Nik Safiah Karim [Teks Penuh [PDF]]

Leave a Comment