Jurnal Bahasa: Jilid 4 Bil. 4 2004

AWALAN

KANDUNGAN

Pertuturan Gagap dan Rawatannya: Kes Komunikasi dalam Bahasa Melayu

Abdul Rahim bin Mat Yassim [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Penguasaan Bahasa Melayu dalam Kalangan Murid Pekak: Suatu Sorotan dari Perspektif Linguistik

Abdullah bin Yusoff dan Che Rabiaah binti Mohamed [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Disleksia dalam Aspek Bacaan Bahasa Melayu

Noor Aina Dani dan Vijayaletchumy Subramaniam [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Kata Pinjaman Bahasa Cina dalam Bahasa Melayu: Suatu Huraian Fonologi

Zaharani Ahmad [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Struktur Nahuan Puisi Baha Zain

Arbak Othman [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Pencerakinan Maklumat Linguistik dalam Kamus Melayu-Indonesia

Ibrahim Ahmad [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Leave a Comment