Jurnal Bahasa: Jilid 4 Bil. 3 2004

AWALAN

KANDUNGAN

Teori dan Realiti Perubahan Bahasa: Daripada Bahasa Ibunda kepada Bahasa Melayu

Noor Aina Dani dan Mhd. Amin Arshad [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Tingkat Kekerabatan Bahasa Bidayuh di Sarawak

Noriah Mohamed dan Hamidah Abdul Wahab [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Bahasa Mainan dalam Bahasa Melayu: Suatu Analisis Fonologi Autosegmental

Zaharani Ahmad dan Md. Suhada Kadar [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Objek Sifar dalam Ketransitifan Bahasa Melayu

Mohd Ra’in bin Shaari [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Perkembangan Perkamusan Melayu: Suatu Analisis dari Sudut Tipologi Formal

Ibrahim Ahmad [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Pendekatan Fungsional dalam Peningkatan Mutu Berita Terjemahan

Rokiah Awang dan Mashudi Kader [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Persoalan Keunggulan Univositi: Perbezaan antara Terminologi Sosiokognitif dengan Terminologi Tradisional

Rita Temmerman [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Leave a Comment