Jurnal Bahasa: Jilid 4 Bil. 2 2004

AWALAN

KANDUNGAN

Laporan Kajian Lapangan Di Pulau Borneo: Dialek Melayu Sekadau

Chong Shin [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Penterjemahan Kata Kerja Bahasa Mandarin Kepada Bahasa Melayu: (Shuo ‘Berkata’)

Goh Sang Seong dan Mashudi Kader [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Masa dan Masyarakat Melayu: Peradaban berterusan

Nor Hashimah Jalaluddin [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Persamaan dan Kemiripan Bahasa: Perbandingan Kosa Kata Dasar 10 Bahasa Austronesia di Sarawak

Noriah Mohamed dan Rohani Mohd. Yusof [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Kata Sendi dan Kata Hubung dalam Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia: Satu Kajian Perbandingan

Tatiana Dorofeeva dan Luidmila Demidyuk [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Kajian Perbandingan Frasa Negatif Bahasa Melayu dan Bahasa Jepun

Zoraida Mustafa dan Suraiya Mohd. Ali [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Leave a Comment