Jurnal Bahasa: Jilid 3 Bil. 4 2003

AWALAN

KANDUNGAN

Wacana Bahasa dalam Teori Sastera Pascamoden

Mana Sikana [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Bahasa Pengurusan Islam: Suatu Penelitian Awal

Munif Zarirruddin Fikri Nordin [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Wacana Retorik Penglipur Lara Melayu: Analisis Struktur Maklumat

Nazirah Ismail [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Gangguan dalam Sistem Gillran Bertutur Kanak-Kanak Melayu: Suatu Analisis Pragmatik

Noor Aina Dani dan Zaitul Azma Zainon Hamzah [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Kuala Kangsar sebagai Zon Transisi Dialek

Rohani Mohd Yusof [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Harmoni Vokal dalam Bahasa Rungus dan Dusun Kimaragang: Suatu Analisis Fonologi Autosegmental

Zaharani Ahmad [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Leave a Comment