Jurnal Bahasa: Jilid 10 Bil. 1 2010

KANDUNGAN

Pilihan Bahasa dan Lingua Franca Suku Kaum di Sarawak

Mohammed Azlan Mis [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Bahasa Melayu dan Jati Diri dalam Konteks Satu Malaysia: Satu Kupasan Linguistik

Nor Hashimah Jalaluddin [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Akomodasi Aksen, Identiti dan Integrasi Kebangsaan

Idris Aman, Rosniah Mustaffa dan Mohammad Fadzeli Jaafar [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Penggunaan Bahasa dalam Sesi Kaunseling dari Sudut Lakuan Bahasa

Wan Robiah Meor Osman, Hamidah Abdul Wahab dan Siti Marina Kamil [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh [PDF]]

Dialek Melayu Pekan: Penggunaan dan Pengekalan

Marlyna Maros [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Orang Pekak sebagai Cacat atau Pengguna Minoriti Bahasa: Perspektif Perubatan dan Linguistik

Abdullah Yusoff dan Che Rabiaah Mohamed [Abstrak dan RujukanTeks Penuh (PDF)]

Metafora Haiwan: Kajian Perbandingan Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia

Merry Lapasau dan Arbak Othman [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Leave a Comment