Jurnal Bahasa: Jilid 1 Bil. 2 Jun 2001

AWALAN

KANDUNGAN

Kesedaran Metafora Pengingatan Kosa Kata Kata

Frank Boers [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Penerapan Kata Ganda dalam Kamus-kamus Melayu

Ibrahim Ahmad [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Teori Semiotik: Tanda Bahasa dan Wacana Sastera

Mana Sikana [ Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Bahasa Melayu dalam Warkah Melayu Terpilih

Raja Masittah Raja Ariffin [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Gaya dan Data: Suatu Pemikiran

Umar Junus [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh [PDF]]

Leave a Comment