Jurnal Bahasa: Jilid 15 Bil. 2 Disember 2015

KANDUNGAN

Ganti Nama Bahasa Mendriq: Analisis Program Minimalis

(Makalah Jurnal Terbaik Kategori Kemanusian dan Sains Sosial Anugerah MAPIM-KPT 2015)

Fazal Mohamed Mohamed Sultan dan Mohd Romzi Ramli [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Kampar dalam Geolinguistik dan Geobudaya Melayu

Asmah Haji Omar [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Pembentukan Kependekan Kata Nama Melayu

Sharifah Raihan Syed Jaafar [Abstrak dan Rujukan|Teks Penuh [PDF]]

Aspek Metafora dalam Rentong dan Srengenge: Analisis Kaedah Penterjemahan dan Pemindahan Makna

Abdul Rahman Mandali dan Hasuria Che Omar [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Hipotesis Bunyi Palatalisasi [nj] dan Bunyi Belakang-Gusi [n̠] dalam Bahasa Melayu: Penjelasan Fonetik Akustik Berkomputer

Sato Hirobumi @ Rahmat [Abstrak dan Rujukan Teks Penuh [PDF]]

Bohong Sunat dalam Lakuan Respons Pujian

Wan Robiah Hj. Meor Osman [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Perbandingan Terjemahan Manusia dengan Terjemahan Mesin dalam Buku Fitness 24/7

Nur Faezah Mohd Ayob dan Hasnah Mohamad [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Ulasan Buku

Malay Perception of Time

Asmah Haji Omar

Pengulas: Mohammad Fadzeli Jaafar [Teks Penuh)

Leave a Comment