Jurnal Bahasa: Jilid 14 Bil. 2 Disember 2014

KANDUNGAN

Analisis Deskriptif terhadap Struktur Frasa Kerja Bahasa Mendriq

Fazal Mohamed Mohamed Sultan dan Khairul Faiz Alimi [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Deiksis Reruang dalam Dialek Kedah

Nurul Shahida Jamil dan Maslida Yusof [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Ungkapan Implisit dalam Berita Bola Sepak Piala Dunia 2014: Analisis Pragmatik

Wong Shia Ho [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Strategi Kesantunan Berbahasa Masyarakat  Adat Pepatih dalam Kata Perbilangan

Norhana Bakhary [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Debukalisasi Kata Pinjaman Bahasa Inggeris dalam Dialek Kelantan

Sakinah Nik Muhammad Naziman, Sharifah Raihan Syed Jaafar dan Mohammad Fadzeli Jaafar [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Analisis Frekuensi Asas (F0 ) Bunyi Vokal Bahasa Melayu: Pencerakinan Berdasarkan Fonetik Akustik

Shaharina Mokhtar, Shahidi A.H. dan Badrulzaman Abdul Hamid

[Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh (PDF)]

Masalah Pembelajaran: Tanda dan Simptom  Kecacatan Komunikasi Lisan Murid Pendidikan Khas

Abdullah bin Yusoff dan Che Rabiaah Mohamed  [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Ulasan Buku

Teori Sistemik-Fungsional dalam Stilistik

Mohammad Fadzeli Jaafar

Pengulas: Hasmidar Hassan [Teks Penuh)

Leave a Comment