Jurnal Bahasa: Jilid 14 Bil. 1 Jun 2014

KANDUNGAN

Kepentingan Geolinguistik dalam Keberdayaan Etnolinguistik Melayu Singapura

Mohamed Pitchay Gani Mohamed Abdul Aziz [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Mengalami dan Menghayati Makna Kemiskinan melalui  Bahasa

Mary Fatimah Subet  dan Nor Hashimah Jalaluddin [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Sistem Bilangan dalam Bahasa Orang Asli Duano

Rohani Mohd Yusof dan Nur Hidayah Mohamed Suleiman [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Penggunaan Simbol dalam Teks Ucapan Tunku Abdul Rahman:  Analisis Teori Relevans

Wong Shia Ho [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Istilah Melayu dan Arab dalam Wacana Muamalat

Mohamad Fitri Mohamad Yusoff dan Zaitul Azma Zainon Hamzah [Abstrak dan RujukanTeks Penuh [PDF]]

Aspek Kata Kerja dalam Dialek Melayu Sekadau: Suatu Pengenalan

Chong Shin [Abstrak dan Rujukan |Teks Penuh [PDF]]

Kekeliruan Jati Diri Punca Bahasa Bercampur Aduk

Siti Rahimah Mustaffa, Raja Masittah Raja Ariffin dan Normahdiah Sheikh Said

[Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]

Ulasan Buku

Bahasa Melayu daripada Derivasi Rumus kepada Tatatingkat Kekangan

Tajul Aripin Kassin

Leave a Comment