Jurnal Bahasa: Jilid 13 Bil. 2 Disember 2013

KANDUNGAN

Kata Kerja Bersiri dalam Bahasa Melayu

Rogayah A. Razak dan Norizan Rajak [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Klasifikasi Aktionsart Predikat Keadaan Bahasa Melayu

Noraini Salleh, Maslida Yusof dan Karim Harun [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Analisis Fonologi Autosegmental dalam Proses Penyebaran Fitur Geluncuran Dialek Melayu Saribas

Noor Azureen Hamid @ Ahmed dan Tajul Aripin Kassin [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Penanda Wacana dalam Teks Melayu Lama Berunsur Sejarah

Mohammad Fadzeli Jaafar [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Ucap Selamat, Ungkapan Anomali namun Dimengerti dalam Komunikasi: Penjelasan dari Perspektif Pragmatik

Hasmidar Hassan [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Strategi Penterjemahan Nilai dan Kepercayaan

dalam Novel  Sungai Mengalir Lesu

Nur Hafeza Ahmad Marekan dan Goh Sang Seong [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Pelaksanaan Elemen Sastera dalam Pengajaran dan Pembelajaran Seni Bahasa Kurikulum Standard Sekolah Rendah

Shamsudin Othman dan Abdul Rasid Jamian [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Ulasan Buku

Struktur dan Makna dalam Bahasa

Idris Aman

Leave a Comment