Jurnal Bahasa: Jilid 12 Bil.2, Disember 2012

KANDUNGAN

Analisis Komponen Tekstual dalam Teks Melayu Klasik Abad Ke-17

Mohammad Fadzeli Jaafar Ahmad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Perilaku Morfologi Awalan Ber- dalam Bahasa Melayu Klasik dan Bahasa Melayu Moden: Satu Kajian Perbandingan

Zaharani Ahmad, Shakira Khairudin dan Nor Hashimah Jalaluddin Ahmad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Kata Adverba atau Kata Sifat?

Norliza Hj. Jamaluddin Ahmad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Bahasa Rojak dalam Kalangan Penduduk di Sarawak

Mohammed Azlan Mis Ahmad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Strategi Komunikasi antara Budaya Minangkabau-Mandailing: Analisis terhadap Interaksi Sosial Komuniti Kampus

Hetti Waluati Triana [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Analisis Komponen Makna Kata Kerja dalam Slogan Iklan Produk Kecantikan Muka

Indirawati Zahid dan Fatmawati Sidik Ahmad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Kesantunan Berbahasa Orang Melayu Menerusi Gaya Pengurusan Air Muka dalam Saga: Aplikasi Teori Ting-Toomey

Norazlina Hj. Mohd. Kiram dan Raja Masittah Raja Ariffin Ahmad [Abstrak dan Rujukan | Teks Penuh [PDF]]

Leave a Comment